+32 2 343 30 81 info@isi-be.eu

Airwave – Air Quality & Noise Mobile Application

Met de Casella airwave app kan de gebruiker zijn dBadge2® geluidsdosimeter of zijn Apex2® persoonlijke monsternamepomp direct vanaf zijn mobiele apparaat op afstand monitoren.

Start/Stop en Pauzeer uw instrument of bekijk real-time gegevens met behulp van Bluetooth®-connectiviteit en e-mail de gegevens samen met notities en foto’s naar uw laptop voor een eenvoudigere rapportage.

De Casella Airwave App ondersteunt het Casella-assortiment aan geluids- en stofbewakingsapparatuur voor de arbeidshygiëne. Als u een Casella dBadge2 of Apex2 heeft, zal de Airwave app u in staat stellen om de voortgang van uw run te monitoren met real-time gegevens.

De dBadge2 is een persoonlijke geluidsdosismeter en berekent real-time persoonlijke blootstelling aan lawaai in uw personeel, waardoor u het risico op gehoorverlies door lawaai in de gaten kunt houden. De Apex2 is een persoonlijke monsternemingspomp, gebruikt in combinatie met monsternemingsmedia, waarmee u stof en gevaarlijke stoffen en hun risiconiveau voor werknemers kunt meten en longziekten kunt voorkomen.

De Airwave app ondersteunt beide producten door gebruik te maken van een Bluetooth®-lage-energieverbinding.

Kenmerken :

  • Bekijk de samenvattende gegevens van een willekeurig aantal producten in het assortiment
  • Selecteer het individuele instrument voor meer gedetailleerde gegevens
  • Starten, stoppen of pauzeren van de run vanaf uw mobiele apparaat
  • Kleurcodering op basis van de status die de gebruiker attendeert op mogelijke problemen
  • Gegevens over de resultaten per e-mail, het bijvoegen van foto’s of spraaknotities voor een eenvoudigere rapportage op de site.

De Airwave App is bedoeld voor gebruik door:

  • Casella-klanten die een dBadge2 of Apex2 bezitten
  • Arbeidshygiënisten en personen die zijn opgeleid in het monitoren van persoonlijke beroepsmatige blootstelling.
Binnenkort beschikbaar