+32 2 343 30 81 info@isi-be.eu

Gidas Viewer

GIDAS Viewer is het programma van LSI Lastem voor het bekijken van historische gegevens die zijn gedownload van dataloggers (via 3DOM, CommNET en P1-CommNET).

Het programma gebruikt de gegevens in de SQL GIDAS database en produceert tabellen en grafieken, zowel van ruwe gegevens als van herwerkte gegevens, volgens verschillende tijdbases die door de gebruiker kunnen worden geselecteerd. De herbewerkingen kunnen worden geëxporteerd als Excel-bestanden ( CSV) of tekstbestanden ( TXT), de grafieken kunnen worden opgeslagen als afbeeldingen (* JPG).

Met het programma kun je filters voor gegevensweergaven opslaan (Views), met de mogelijkheid om gegevens van meer dan één station tegelijk op te nemen, met dezelfde instellingen zonder ze opnieuw te hoeven bewerken. De weergave kan een of meer grootheden bevatten die zijn verkregen door een of meer apparaten om gegevens van verschillende dataloggers samen te voegen.

LSI-LASTEM levert een reeks pc-programma’s voor gegevensbeheer, gegevensweergave, gegevensrapportage, gegevenscommunicatie en speciale toepassingsgerichte rekenprogramma’s. Het programmabereik is onderverdeeld in twee hoofdonderdelen: gegevensbeheermodules en toepassingsmodules voor specifieke berekeningen.

Het haalt en produceert tabellen en grafieken van de recorder gegevens in de SQL Gidas data base door 3DOM en Commnet programma’s.

Selectie van gegevens

  • selectie van datalogger en syrveys via een navigator;
  • selectie van de te analyseren hoeveelheden;
  • selectie van de statistische uitwerkingspercentages voor de gegevensverwerking. Mogelijkheid om ruwe gegevens te analyseren zoals die in de database zijn vastgelegd, of verwerkte gegevens met behulp van verschillende verwerkingssnelheden (d.w.z. per uur, per dag, enz.);
  • selectie van maatregelen volgens de datum van aankoop of de laatste metingen;
  • opslag van vooraf ingestelde weergaven voor een eenvoudigere extractie en uitlezing van nieuwe geregistreerde gegevens. De weergave kan één type of verschillende hoeveelheden bevatten die afkomstig zijn van één of meer data-instrumenten om gegevens van verschillende dataloggers samen te voegen.

Gegevensweergave

  • multiparameter- en multi-stationstabel en -kaart;
  • geavanceerde grafische functies (zoom, scroll)
  • het downloaden van gegevens in tekst- of Excle-bestanden;
  • exporteren van grafieken als beeldbestanden;
  • berekening en weergave van de windroos.
GIDAS Lite De GIDAS Viewer wordt geleverd met de GIDAS Lite module om een aantal eenvoudigere en snellere functies te kunnen gebruiken. Het omvat 3 secties:
  • Het downloaden van gegevens naar GIDAS-databank 3DOM en CommNET is niet nodig;
  • gegevensselectie voor een gemakkelijker overzicht van de gegevens:
  • berekening van microklimaatindices. Als er licenties voor TEA-modules beschikbaar zijn, is het mogelijk om basisberekeningen van microklimaatindices te maken.