+32 2 343 30 81 info@isi-be.eu

MonitEM – RF-Bewaking Binnenshuis

Continue meting van elektromagnetische velden

Een permanent monitoringsysteem waarmee de emissieniveaus van bronnen van elektromagnetische straling (cellulaire antennes, RF-apparatuur en radiatoren, enz,
enz.) en om te controleren of ze voldoen aan de veiligheidsnormen die zijn vastgesteld door de bevoegde autoriteiten en regelgeving in elk land.

De uitgevoerde metingen kunnen worden gepubliceerd via het intranet/internet.

Product Datasheet

Doorlopende meting van elektromagnetische velden

Een permanent monitoringsysteem dat het mogelijk maakt de emissieniveaus van elektromagnetische stralingsbronnen (cellulaire antennes, RF-apparatuur en radiatoren) voortdurend te controleren, enz.) en de verificatie dat zij voldoen aan de veiligheidsnormen die door de bevoegde autoriteiten en de regelgeving in elk land zijn vastgesteld.

De genomen metingen kunnen worden gepubliceerd via het intranet/internet.

Kenmerken:

  • 24×365 Controle Permanente 24 uur per dag bewaking
  • Breedbandmetingen Dat maakt het mogelijk om de blootstelling van de mens aan EMV gemakkelijk te monitoren.
  • Alarmmeldingen Realtime, akoestische en visuele alarmen
  • Naleving van ITU-T K.83 Directe, eenvoudige en begrijpelijke vergelijking met gereglementeerde limieten
  • Controlecentrum Apparatuurbeheer en monitoring van real-time metingen
  • Toezicht op de resultaten Bewaakte niveaus kunnen worden gevolgd met een PC via ethernet, of via intranet/internet via een optionele centrale.