+32 2 343 30 81 info@isi-be.eu

Thermisch Comfort

De meest gebruikte meting op de werkplek is de WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature).
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een analyse uit te voeren van de risico’s in verband met de technologische of klimatologische thermische omgevingen op de werkplek, rekening houdend met de volgende elementen: luchttemperatuur, uitgedrukt in graden Celsius; relatieve vochtigheid, uitgedrukt als percentage; luchtsnelheid, uitgedrukt in meters per seconde; de PMV- en PPD-indexen worden beschreven in ISO 7730 “Ergonomie van thermische omgevingen – Analytische bepaling en interpretatie van thermisch comfort”. Door de PMV- en PPD-indexen en de lokale criteria voor thermisch comfort te berekenen.
Wij bieden verkoop- en huuroplossingen voor het meten van deze verschillende indices.