+32 2 343 30 81 info@isi-be.eu

Trillingen

Volgens de huidige wetgeving zijn werkgevers verplicht om de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers te beoordelen die voortvloeien uit de blootstelling van werknemers aan mechanische trillingen
tijdens het werk en de nodige preventieve maatregelen te nemen. Deze verplichting heeft zowel betrekking op trillingen die worden doorgegeven aan het hand-armsysteem als op trillingen die worden doorgegeven aan het hele lichaam.

Wij bieden oplossingen te koop en te huur aan die deze blootstellingsanalyse mogelijk maken.