+32 2 343 30 81 info@isi-be.eu

MonitEM – Continue EMF-Bewaking

Een permanent monitoringsysteem waarmee de emissieniveaus van elke bron van elektromagnetische straling (antennes voor mobiele telefonie, WiFi, hoogspanningsleidingen, enz.) voortdurend kunnen worden gecontroleerd en waarmee kan worden geverifieerd of ze voldoen aan de veiligheidsnormen die zijn vastgesteld door de bevoegde autoriteiten en regelgeving in elk land.

De uitgevoerde metingen kunnen via het internet worden gepubliceerd voor de verschillende belanghebbenden.

Product Datasheet

Het elektromagnetisch monitoringsysteem Wavecontrol MonitEM maakt het mogelijk om de veldsterkte van de emissies van elektromagnetische stralingsbronnen zoals antennes en elektriciteitsleidingen continu te controleren en de via het internet verkregen gegevens in regelmatige automatische rapportages naar een centrale locatie over te brengen.

Het systeem bestaat uit een aantal bewakingsapparatuur in de buurt van de bronnen van het elektromagnetisch veld (meestal antennes) of op plaatsen die van bijzonder belang zijn, zoals scholen of ziekenhuizen. De bewakingsapparatuur wordt dan op afstand bediend door de computer vanuit een controlecentrum.

De bewakingsapparatuur bemonstert het elektromagnetische veld continu, slaat de metingen tijdelijk op en stuurt ze met regelmatige tussenpozen door naar de centrale. Het elektromagnetische veld wordt gemeten met een triaxiale isotrope sonde om het volledige samengestelde veld te kunnen meten dat uit alle richtingen komt. Het controlesysteem is ontworpen voor een directe integratie met het internet, waardoor een geautoriseerde gebruiker de stations kan controleren vanaf elke locatie waar een internetverbinding beschikbaar is.

De verzamelde gegevens kunnen worden gepubliceerd zodat elke geïnteresseerde partij kan observeren. Het product kan tussen 10 Hz en 8 GHz monitoren (afhankelijk van de geïnstalleerde sonde) en kan door de optie voor opladen op zonne-energie worden geplaatst in gebieden waar geen netspanning beschikbaar is.