+32 2 343 30 81 info@isi-be.eu

MonitEM – Voortdurende EMV-bewaking

Een permanent monitoringsysteem dat het mogelijk maakt de emissieniveaus van elke bron van elektromagnetische straling (mobiele telefoonantennes, WiFi, hoogspanningslijnen, enz.) voortdurend te controleren en na te gaan of deze voldoen aan de veiligheidsnormen die door de bevoegde autoriteiten en de regelgeving in elk land zijn vastgesteld.

De genomen metingen kunnen via het internet worden gepubliceerd aan de verschillende belanghebbendengemeenschappen.

Het elektromagnetisch monitoringsysteem Wavecontrol MonitEM maakt het mogelijk om de veldsterkte van de emissies van elektromagnetische stralingsbronnen zoals antennes en elektriciteitsleidingen continu te controleren en de via het internet verkregen gegevens in regelmatige automatische rapportages naar een centrale locatie over te brengen.

Het systeem bestaat uit een aantal bewakingsapparatuur in de buurt van de bronnen van het elektromagnetisch veld (meestal antennes) of op plaatsen die van bijzonder belang zijn, zoals scholen of ziekenhuizen. De bewakingsapparatuur wordt dan op afstand bediend door de computer vanuit een controlecentrum. De bewakingsapparatuur bemonstert het elektromagnetische veld continu, slaat de metingen tijdelijk op en stuurt ze met regelmatige tussenpozen door naar de centrale.

Het elektromagnetische veld wordt gemeten met een triaxiale isotrope sonde om het volledige samengestelde veld te kunnen meten dat uit alle richtingen komt. Het controlesysteem is ontworpen voor een directe integratie met het internet, waardoor een geautoriseerde gebruiker de stations kan controleren vanaf elke locatie waar een internetverbinding beschikbaar is.

De verzamelde gegevens kunnen worden gepubliceerd zodat elke geïnteresseerde partij kan observeren. Het product kan tussen 10 Hz en 8 GHz monitoren (afhankelijk van de geïnstalleerde sonde) en kan door de optie voor opladen op zonne-energie worden geplaatst in gebieden waar geen netspanning beschikbaar is.

Downloaden de Datasheet : MonitEM
Bent u geïnteresseerd in het huren van dit product?

Vul het onderstaande formulier in om een product te huren:

bijvoorbeeld : John Doe
bijvoorbeeld : j.doe@company.com
bijvoorbeeld : ABC-bedrijf
Geef zoveel mogelijk informatie, bijvoorbeeld over het product of de producten waarin u geïnteresseerd bent, de periode waarin u het product wilt huren, ...