+32 2 343 30 81 info@isi-be.eu

Elektromagnetisch Velden

Het koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2016, gericht op de bescherming van werknemers tegen de gevaren van niet-ioniserende elektromagnetische straling, zet
in Belgisch recht, Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement. Dit koninklijk besluit stelt de grenswaarden vast en de waarden die aanleiding geven tot actie.
De risicoanalyse is de verantwoordelijkheid van de werkgever, die ervoor moet zorgen dat de blootstelling van werknemers beperkt blijft tot deze grenswaarden voor blootstelling.
ISI biedt oplossingen die het meten van blootstelling op een vereenvoudigde manier mogelijk maken.
De voorgestelde oplossingen maken het mogelijk om het blootstellingsresultaat in Vm en µT te verkrijgen, evenals een resultaat in procenten vergeleken met de toepassingsgrenswaarden in de geldende wetgeving.
Onze oplossingen zijn beschikbaar voor verkoop en verhuur.

Toont alle 8 resultaten