+32 2 343 30 81 info@isi-be.eu

Elektromagnetische velden

Het koninklijk besluit dat op 10 juni 2016 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd en dat tot doel heeft werknemers te beschermen tegen de gevaren van niet-ioniserende elektromagnetische straling, zet
Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement om in Belgisch recht. Dit koninklijk besluit bepaalt de grenswaarden en de waarden die aanleiding geven tot actie.
De risicoanalyse is de verantwoordelijkheid van de werkgever die ervoor moet zorgen dat de blootstelling van de werknemers beperkt blijft tot deze grenswaarden.
ISI biedt oplossingen waarmee de blootstelling op een vereenvoudigde manier kan worden gemeten.
De voorgestelde oplossingen maken het mogelijk om het blootstellingsresultaat in Vm en µT te verkrijgen, evenals een resultaat in percentage ten opzichte van de toepassingsgrenswaarden in de geldende wetgeving.
Onze oplossingen zijn beschikbaar voor verkoop en verhuur.

Toont alle 4 resultaten